Altaskifer er en kvartsittskifer som utvinnes i nærheten av Alta. Den er grå av farge og blir nesten sort ved polering. Skiferen er ekstremt hard og er mye brukt til tak og gulv.

Skiferdrift

rediger

Utvinning av skifer foregår som dagbrudd i fire forskjellige steinbrudd. I Altadalen startet skiferutvinningen i Peska i 1905, Detsika i 1906 og Langvannet i 1920. I Tverrelvdalen startet utvinningen i Stilla i 1928.

Skiferen bearbeides ved bruddene og ved skiferkaia i Bossekop. Skiferen kan klippes, sages og slipes.

a-l Alta Skiferbrudd eksporterer skifer til kontinentet, og lokalt i Alta er skifer mye brukt som takstein og heller på gulv og inngangsparti.

Altaskiferen ble dannet i Proterozoikum-æraen, er fra 10 til 20 mm tykk, finkornet, tett og svært sterk kvartsskifer. Tykkelsen av utvinnbar skifer varierer fra 40 til 100 meters tykt belte.

Geotektonisk tilhører skiferen Nalganasdekket i Kalakdekkekomplekset.