Almuevennen (18481893) var et norsk illustrert ukeblad, beregnet «paa Oplysnings Fremme blandt Menigmand». Det ble grunnlagt av den daværende kjøpmann og stortingsrepresentant fra Stavanger, senere mangeårig statsrevisor og boktrykkerieier i Kristiania, Chr. Johnsen, som var bladets eier gjennom hele dets levetid. Bladet var i 1850- og 60-årene blant de mest betydelige presseforetak i Norge, både med hensyn til politisk innflytelse hos allmuen og til økonomisk utbytte. Det gikk sterkt tilbake i begge henseender, særlig etter at det konkurrerende bladet Folketidende ble utgitt av politikeren Søren Jaabæk i 1865, og Verdens Gang begynte å gjøre seg gjeldende fra 1870-årene.

Sognepresten Ole Barman publiserte mellom annet artikkelserien 'Forlis af fiskerbaade og redningsmidler for fiskere' i bladet .

I sine velmaktsdager, omkring 1870, ble Almuevennen utgitt i 22 000 eksemplarer. Det var opprinnelig liberalt, men ble etter hvert mer konservativt, og var etter riksrettstiden 1883-84 utpreget høyrevennlig.

Bladets faktor var Christian Holtermann Knudsen, fram til han enten sluttet eller ble bedt om å slutte da han ville starte sosialistavisa Vort Arbeide i 1884.

Almuevennen var også tittelen på to danske tidsskrifter (Århus 1839–1859, København 1842–1853).

Kilder rediger