Åpne hovedmenyen

Almuevennen (18481893) var et norsk illustrert ukeblad, beregnet «paa Oplysnings Fremme blandt Menigmand». Det ble grunnlagt av den daværende kjøpmann og stortingsrepresentant fra Stavanger, senere mangeårig statsrevisor og boktrykkerieier i Kristiania, Chr. Johnsen, som var bladets eier gjennom hele dets levetid. Bladet var i 1850- og 60-årene blant de mest betydelige presseforetak i Norge, både med hensyn til politisk innflytelse hos allmuen og til økonomisk utbytte. Det gikk sterkt tilbake i begge henseender, særlig etter at det konkurrerende bladet Folketidende ble utgitt av politikeren Søren Jaabæk i 1865, og Verdens Gang begynte å gjøre seg gjeldende fra 1870-årene.

Sognepresten Ole Barman publiserte mellom annet artikkelserien 'Forlis af fiskerbaade og redningsmidler for fiskere' i bladet .

I sine velmaktsdager, omkring 1870, ble Almuevennen utgitt i 22 000 eksemplarer. Det var opprinnelig liberalt, men ble etter hvert mer konservativt, og var etter riksrettstiden 1883-84 utpreget høyrevennlig.

Bladets faktor var Christian Holtermann Knudsen, fram til han enten sluttet eller ble bedt om å slutte da han ville starte sosialistavisa Vort Arbeide i 1884.

Almuevennen var også tittelen på to danske tidsskrifter (Århus 1839–1859, København 1842–1853).

KilderRediger