Allmennfaglige studier

Allmennfaglige studier er videregående fag som tilbys av gymnaser eller videregående skoler. Før innføringen av 9-årig skole besto studiene innen allmennfag av to trinn, realskole og gymnas. Realskolen var toårig og gymnaset var treårig. Etter innføringen av den 9-årige skolen ble realskole gjennomført som 9. og 10. klassetrinn, det første av disse med gymnaslinje og det siste som et frivillig andreår. Andre elever avsluttet grunnskolen etter ni år.

Det formelle navnet på eksamen fra gymnaset var Examen artium.