Algonkin (språk)

språk

Algonkin er et språk med en ikke helt entydig klassifisering, idet det enten anses som et distinkt språk innen den algonkinske språkgruppen, nært beslektet med ojibwa-språket, eller som en spesielt avvikende dialekt av ojibwa, som er det største språket i denne gruppen.[trenger referanse] Det snakkes, ved siden av fransk og i noen grad engelsk, av algonkin-folket i Québec og Ontario, et av folkene (stammene) i Canadas urbefolkning, de såkalte First Nations. Per 2006 var det registrert 2680 algonkin-talende personer, hvorav mindre enn 10 % var én-språklige.[trenger referanse]

Det at språket algonkin også har gitt navn til den språkgruppen det tilhører, fører lett til at de to begrepene forveksles.[1]

I likhet med mange amerikanske urinnvåner-språk er algonkin sterkt verb-basert, slik at mye av meningsinnholdet er inkorporert i verbene, i stedet for å benytte egne ord for preposisjoner, osv.[trenger referanse]

ReferanserRediger

  1. ^ Forvekslingen er om mulig enda vanskeligere å unngå på norsk enn på engelsk, hvor det i det minste er en liten nyanseforskjell mellom Algonquin og Algonquian