Alf Bakke

Alf Bakke
Født13. desember 1927 (92 år)
ArendalRediger på Wikidata
Utdannet ved Universitetet i OsloRediger på Wikidata
Beskjeftigelse EntomologRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata


Alf Bakke (født 13. desember 1927 i Arendal) er skogforsker. Han tok eksamen som Dr. philos i 1968. entomologer

Har vært skogforsøksleder, senere ble han i 1958, ansatt ved Norsk institutt for skogforskning som forskningsleder. I 1980 ble han professor ved Norges landbrukshøyskole.

Alf Bakke har vært med å utvikle barkebillefellen1970-tallet, som baserer seg på bruk av et feromon (luktstoff) for å lokke til seg granbarkebiller. Hensikten var å redusere det store billeangrepet på granskogen.

ForfatterenRediger

Alf Bakke har skrevet flere bøker og en rekke kortere artikler om sitt fagområde.[1] Han har som fagperson skrevet vitenskapelige publikasjoner i en rekke fagtidsskrift.

Artikler og publikasjonerRediger

... mangelfull liste ...

 • 1951. Insekter i grankongler i det nordenfjelske Norge. (en oversikt med særlig vekt på hymenopterfamiliene Chalcididae og Proctotrupidae.) Oslo.
 • 1959. Treborende insekter i hus. (Landbruksdepartementets opplysningstjeneste. Småskrift ; 1959: 12).
 • 1960. Bestemmelsestabeller over norske skogsinsekter. Det norske skogforsøksvesen.
 • 1961. Gransnutebillen. (Landbruksdepartementets opplysningstjeneste. Småskrift ; 1961: 6).
 • 1961. Sprøyting mot insektskader [på tømmer]. (Landbruksdepartementets opplysningstjeneste. Småskrift ; 1961: 13).
 • 1961. En oversikt over vårt kjennskap til Norges insektfauna. Særtrykk av: Fauna. Side 41-61.
 • 1963. Studies on the spruce-cone insects Laspeyresia strobilella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), Kaltenbachiola strobi (Winn.) (Diptera: Itonidae) and their parasites (Hymenoptera) in Norway. (Det Norske skogforsøksvesen. Meddelelser ; Nr 67 (B. 19, H. 1). Side 3-151.
 • 1968. Ecological studies on bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) associated with scots pine (Pinus sylvestris L.) in Norway with particular reference to the influence of temperature. Avhandling (doktorgrad). (Meddelelser / Det Norske skogforsøksvesen ; Nr. 83. B. 21. H. 6). Side 443-602.
 • 1974. Bekjempelse av skadeinsekter ved hjelp av mikroorganismer. (Sluttrapport / Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd ; 104). NLVF, Oslo. 7 sider.
 • 1978. Barkebillepopulasjonens utvikling etter stormfelling av skog. (Sluttrapport / Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, Oslo. 13 sider.
 • 1979. Signalstoffer hos barkbiller. (NLVF-sluttrapport ; 297). Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, Oslo. 11 sider.
 • 1982. Signalstoffer i barkbillebekjempelsen. (NLVF-sluttrapport ; 401).Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, Oslo. 12 sider.
 • 1990. Furubukkene og dens samboere. Insekt-Nytt (15) 1, side 3-6.
 • 1996. Virkningen av skogbrann på billefaunaen (Rapport fra Skogforsk; 3/96) Skogforsk, Ås. 20 sider. ISBN 82-7169-780-3
 • 2000. Studier av sommerfugler i Aust-Agder i siste halvdelen av 1800-årene. i Årbok for Aust-Agder-museet og Aust-Agder-arkivet.

BøkerRediger

Som medforfatterRediger

... mangelfull liste ...

 • 1958. Hagen, Yngvar; Bakke, Alf. The food of some honey-buzzards (Pernis apivorus (L.)) in Norway. (Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. Ser. 2 ; Nr 2). 28 sider.
 • 1964 The long-term effect of dipping spruce plants in DDT, and DDT + lindane to protect against the feeding-damage of Hylobius abietis L. (the large pine weevil). Side 159-175 i: Roll-Hansen, Finn. Scleroderris lagerbergii Gremmen (Crumenula abietina Lagerb.) and girdling of Pinus sylvestris L. (Det Norske skogforsøksvesen. Meddelelser ; Nr 68 (B. 19, H. 2). – (634.9).
 • 1964. Bakke, Alf; Lekander, Bertil. Studies on Hylobius abietis L : 2. The influence of exposure on the development and production of Hylobius abietis, illustrated through one Norwegian and one Swedish experiment. i: Fystro, Ingvar. Et orienterende forsøk med endevedsbeskyttelse av ubarket furuvirke under sommerlagring / Ingvar Fystro. Nodal diaphragms in Picea abies (L.) Karst. and other conifers. (Det Norske skogforsøksvesen. Meddelelser ; Nr 73 (B. 20, H. 2).
 • 1968. Stenseth , Christian; Bakke, Alf. Aphids of the family Lachnidae found on conifers in Norway) side. 213-237, i Abrahamsen, Gunnar. Records of enchytraeidae (Oligochaeta) in Norway. (Det Norske skogforsøksvesen. Meddelelser ; Nr 89 B. 25. H. 3).
 • 1976. Hågvar, Sigmund; Abrahamsen, Gunnar; Bakke, Alf. Angrep av furuskuddmøll [Exoteleia dodecella L.] på Sørlandet : Mulig sammenheng med sur nedbør (Sur nedbørs virkning på skog og fisk. Intern rapport. ; 15). NISK, 19 sider. ISBN 82-90153-23-6
 • 1976 Bjørnsrud, Bjørn; Sætre, Ole Johan; Bakke, Alf et al. Skog og insekter. Norske 4H, 48 sider.
 • 1977 Austarå, Øystein; Pettersen, Henrik; Bakke, Alf. Bivoltinism in Ips typographus in Norway, and winter mortality in second generation (Meddelelser / fra Norsk institutt for skogforskning = Reports / of the Norwegian forest research institute ; 33: 7). Norsk inst.for skogforskning ISBN 82-7169-124-4
 • 1977. Bakke, Alf; Austarå, Øystein; Pettersen, Henrik. Seasonal flight activity and attack pattern of Ips typographus in Norway under epidemic conditions (Meddelelser / fra Norsk institutt for skogforskning = Reports / of the Norwegian forest research institute ; 33: 6). Norsk inst.for skogforskning, ISBN 82-7169-123-6
 • 1981. Bakke, Alf; Strand, Lars. Feromoner og feller som ledd i integrert bekjempelse av granbarkbillen : noen resultater fra barkbilleaksjonen i Norge i 1979 og 1980 (Rapport / fra Norsk institutt for skogforskning = Research paper / from the Norwegian forest research institute ; 5/81). Norsk inst.for skogforskning, Ås - 39 sider.
 • 1983 Bakke, Alf; Sæther, Torfinn; Kvamme, Torstein. Mass trapping of the spruce bark beetle Ips typographus : pheromone and trap technology. (Meddelelser / fra Norsk institutt for skogforskning = Reports / of the Norwegian forest research institute ; 38: 3). Norsk inst.for skogforskning, Ås - 35 sider. ISBN 82-7169-299-2
 • 1985. Bakke, Alf et al. Forstzoologi (Forelesninger for kurset Forstentomologi II ved Norges landbrukshøgskole, utvalgte emner). Landbruksbokhandelen, Ås-NLH. ISBN 82-557-0226-1
 • 1989. Christiansen, Erik; Bakke, Alf. Granbarkbillen: Hva nyere forskning har lært oss. (Rapport / Norsk institutt for skogforskning ; 4/89). Ås. 21 sider.
 • 1992. Bakke, Alf; Kvamme, Torstein. The pine sawyer (Monochamus sutor) : distribution and life history in South Norway (Meddelelser fra Skogforsk ; 44.13). Skogforsk, Ås. 16 sider. ISBN 82-7169-533-9
 • 1993. Bakke, Alf; Torstein Kvamme.Beetles attracted to Norway spruce under attack by Ips typographus. (Meddelelser fra Skogforsk ; 45.9) Skogforsk, Ås. 24 sider. ISBN 82-7169-571-1
 • 1995. Hågvar, Sigmund; Økland, Bjørn; Bakke, Alf; Kvamme, Torstein. Mangfold av biller og soppmygg i granskog på Østlandet : artsbevarende hensyn (Rapport 22 fra forskningsprogrammet "Skogøkologi og flersidig skogbruk), (Aktuelt fra Skogforsk; nr 14-95). Norsk institutt for skogforskning, Ås. 23 sider. ISBN 82-7169-769-2
 • 1997. Solbraa, Knut. Hirkjølen : dyr og planter Skogbrukets kursinstitutt, Biri – 55 sider. ISBN 82-7333-097-4
 • 2000. Økland, Bjørn. Invasive species and timber import from Russia. Norsk institutt for skogforskning, Ås. 39 sider. ISBN 82-7169-955-5

ReferanserRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger