Alexander Agassiz Medal

utmerkelse innen oseanografi

Alexander Agassiz Medal blir utgitt av United States National Academy of Sciences for et originalt bidrag innen vitenskapen oseanografi. Den ble etablert i 1911 av Sir John Murray til ære for sin venn, forskeren Alexander Agassiz.[1][2]

MottakereRediger

For lederskap i å etablere tverrfaglige hav-observerende systemer for deteksjon av dekadiske regimeskifter i pelagiske økosystemer, og for sin Paradigmeskiftende innsikt i biogeokjemiske sykluser i havet.
For banebrytende studier av de dominerende fotosyntese organismer i havet og for å integrere sine resultater inn i en ny forståelse av den globale havet.
 • James R. Ledwell (2007)[5]
For innovative og innsiktsfulle sporeksperimenter med svovelheksafluorid for å forstå vertikal diffusiviteten og turbulent blanding i det åpne havet.
For grunnleggende bidrag til forståelsen av havets generell sirkulasjon av dyphavssletten og termokline farvann og for å gi den intellektuelle understøttelsen for vår forståelse av ENSO (El Niño).
 • Charles S. Cox (2001)
For hans banebrytende studier, både teoretiske og instrumentale, av havbølger, mikrostruktur og miksing, og av elektromagnetiske felt i havet og på havbunnen.
For hans fundamentale bidrag til platetektonisk revolusjon gjennom innsiktsfull analyse av marine magnetiske anomalier og for sine studier av årsaker til og effekter av havnivåendringer.
For sin oppdagelse av flux-gate-magnetometer, og for de marine magnetiske anomaliundersøkelser som førte til aksept av teorien om havbunnsspredning.
 • Joseph L. Reid (1992)
For hans utforskning og observasjon av sirkulasjon av verdenshavet, sammensetningen av dens mange interaktive deler med en livslang omsorg, engasjement og innsikt.
For mesterlige prestasjoner ved hjelp av isotoper palaeotemperaturer for å etablere den klimatiske historien til pleistocen og for å foreslå deres forhold til Milankovitch orbital sykluser.
For sitt arbeid med kjemisk utveksling blant havene, atmosfære og landmassene, for å gjøre store bidrag til å forstå rollen av havene i jordas karbonsyklus og dens klima.
For sitt arbeid til sjøs, i laboratoriet og ved analyser der han gjort store fremskritt i forståelsen av havsirkulasjon og fordeling av vannmasser.
For hans fremragende eksperimentell og teoretisk forskning på spekteret av bevegelse i havet og jorden.
 • Seiya Uyeda (1972)
For sitt bidrag til tektonisk og termisk historie av jorden og spesielt, Japanhavet.
 • Frederick C. Fuglister (1969)
For sin stimulerende og vellykkede observasjoner av Golfstrømmen og dens virvler.
For hans betydelige bidrag til fysisk oseanografi.
 • Sir Edward Bullard (1965)
For sin betydelige undersøkelser av jorden fra dens overflate til dens kjerne.
For sitt bidrag til forståelsen av havprosesser og geologien i havbunnen, og gjennom sin forskning, til fremme av vitenskapelig havforskning i hele verden.
For hans undersøkelser av hydrografi i Sørishavet.
 • Anton F. Bruun (1960)
For sitt lederskap i studiet av biologi i dype havområder.
For sitt fremragende lederskap i biologisk og generell oseanografi. Blant Dr. Johnsons bidrag er forklaringer på to nylig oppdagede akustiske fenomener i havet. Disse forklaringene brakte biologer og fysikere sammen til en felles interesse, og introduserte undervannsakustikk som en førsteklasses verktøy for marin økologi.
 • Harry A. Marmer (1951)
For hans fremragende bidrag i tidevannsundersøkelser. Hans prosjekter har gjort tilgjengelig for oseanografer nøyaktige, målinger over en lang periode for store områder der det tidligere svært lite observasjonsdata var tilgjengelig. Programmet og arbeid som han har startet vil i siste instans produsere pålitelige konklusjoner om dagens tektoniske prosesser og endringstakten i mengden vann i havet.
For sitt lederskap i undersøkelser av den komplekse kjemien i havet, med spesiell oppmerksomhet på vannet i Nordøst-Stillehavet, Puget Sound og San Juan Archipelago, samt Bering- og Tsjuktsjerhavene.
For sitt bidrag til havforskning, særlig ved sin oppfinnelsen av et apparat for bestemmelse av gravitasjonen til sjøs, ved fpr å gjøre målinger av tyngdekraften av hver av de store hav, og ved utnyttelse av disse observasjoner i å tolke de fysiske egenskaper og oppførsel av jordskorpen.
For hans fremragende studier av tidevannet verden rundt.
 • Columbus Iselin II (1942)
For sine studier av Golfstrømsystemet, for sitt lederskap i utviklingen av et generelt program for fysisk oseanografi i Nord-Atlanteren, og for hans særegne ledelse av Woods Hole Oceanographic Institution både i fredstid og krig.
 • Edgar J. Allen (1937)
For hans undersøkelser av koraller, foraminifer og submarine avleiringer, samt for sitt lederskap i å utvikle oseanografiske aktiviteter på stillehavskysten av Amerika.
 • Haakon H. Gran (1934)
For sitt bidrag til kunnskap om de faktorene som styrer økologisk produksjon i havet.
For sine studier i fysisk oseanografi og spesielt for sitt bidrag til kunnskap om den dynamiske sirkulasjon av havet.
 • Albert Defant (1932)
For sine studier på atmosfærisk og havsirkulasjonen og hans bemerkelsesverdige bidrag til teoretisk oseanografi.
For hans organisering av mange oseanografiske ekspedisjoner, hans undersøkelser av livet til ål, og undersøkelser av en rekke problemer knyttet til fisk, blant disse kan nevnes hans arbeid på fiskegenetikk og geografisk variasjon.
 • J. Stanley Gardiner (1929)
For sitt bidrag til oseanografi.
For sitt arbeid innen fysisk oseanografi.
For hans fremragende forskning innen oseanografi.
 • Wilhelm Bjerknes (1926)
For hans fremragende bidrag til dynamisk oseanografi.
 • Otto S. Pettersson (1924)
For hans studier om kjemi og fysikk i havet.
For hans originale bidrag til vitenskapen oseanografi.

ReferanserRediger

 1. ^ True, Frederick (31. desember 1913). A History of the First Half-Century of the National Academy of Sciences: 1863-1913. National Academies Press. ISBN 0309581656. 
 2. ^ «Awards - Alexander Agassiz Medal». National Academy of Sciences. Arkivert fra originalen 29. juni 2010. Besøkt 20. januar 2010. 
 3. ^ «UHM Oceanography Prof Receives Nat’l Academy of Sciences Medal». Civil Beat. 9. april 2013. Arkivert fra originalen . Besøkt 27. oktober 2013.  Arkivert 29. oktober 2013 hos Wayback Machine.
 4. ^ «Chisholm receives Agassiz Medal from National Academy of Sciences». MIT News. 13. mai 2010. Besøkt 27. oktober 2013. 
 5. ^ «Jim Ledwell Awarded Agassiz Medal by National Academy of Sciences». Woods Hole Oceanographic Institution. 7. februar 2007. Besøkt 27. oktober 2013. 
 6. ^ «Professor wins science award». The Honolulu Advertiser. 12. mars 2004. Besøkt 27. oktober 2013.