Se også: Alef

Aleph er dataprogram som er utviklet for katalogisering og utlånsforvaltning i bibliotek og informasjonssentre. Aleph var ett av flere biblioteksystem i bruk i norske bibliotek ved siden av Bibliofil, Bibsys og Micromarc. ALEPH var utbredt i alle verdensdeler og i hele Skandinavia. Det israelske selskapet Ex Libris utviklet løsningen på begynnelsen av 1990-tallet. ALEPH sto for Automated Library Expandable Program Hebrew University of Jerusalem. Det er også navnet på en bokstav i det hebraiske alfabetet. Det norske firmaet Bibliotekenes IT-senter hadde ansvaret for tilpassing til norske forhold, slik at bibliotekløsningen oppfyllte norske biblioteks krav til funksjonalitet, brukervennlighet og standarder. I 2011 startet de å fase ut pruken av programmet[1] til fordel for micromarc, og etter 2013 har det ikke vært i bruk ved norske biblioteker. I Norge hadde på det meste tre fylkesbibliotek, ca. 30 folkebibliotek og over 60 grunnskole- og VGS-bibliotek valgt løsningen. Mange av disse bibliotekene samarbeidet om fellesløsninger.

ReferanserRediger