Aktivitetslære er et programfag du får ved idrettsfaglig utdanning både på videregående- og høyskole stadiet. Faget kan sammenlignes med kroppsøvning. Aktivitetslære er et praktisk og teoretisk fag hvor du lærer forskjellige idretter i den praktiske delen, og i den teoretiske lærer du om teknikker, regler og historie om hver idrett.

Tradisjonelle idretter, og nyere former for idrett og aktivitet, har blitt en sentral del av kulturen i Norge. Allsidig bruk av kroppen, enten gjennom målrettet trening eller mer spontan lek og fysisk utfoldelse, står sentralt i nasjonal idretts- og friluftslivstradisjon. Aktivitetslære er faget som gir innføring i dette. Det er mulig og bli trukket ut til muntlig – praktisk eksamen i dette faget.

Autoritetsdata