Aktør

entitet som kan utføre handlinger

En aktør (fra latin āctor og fransk actour, på gammelgresk har ἄκτωρ betydningen leder) er en person/gruppe som opptrer eller medvirker, en deltaker. Begrepet danner bakgrunnen for den engelske ordet actor, skuespiller.[trenger referanse]

Rasjonell aktør er en betegnelse som brukes innen eksempelvis filosofi, psykologi, sosiologi og samfunnsøkonomi. Det viser til er en person, et handlingssubjekt, som handler basert på egne sannsynlighetsvurderinger ut fra eget kognitivt nivå. Handlingene kommer dermed etter en sannsynlighetsvurdering av konsekvenser av handlingen. Vurderingen av konsekvenser, og om de er ønskelige eller ikke ønskelige, beskrives innen beslutningsteori. Synet på individet som en rasjonell aktør i egne beslutninger settes gjerne opp i mot påvirkninger fra faktorer som er overindividuelle, som kulturelle og sosiale faktorer.

Se også Rediger

Litteratur Rediger