Akselavstand

Akselavstand er avstanden mellom akselene (rotasjonssenteret i hjulene) på et kjøretøy. Et eksempel er avstanden mellom for- og bakhjulene på en bil (se bilde til høyre).

Avstanden "A" i bilde er akselavstanden (måles mellom rotasjonssentrene i hjulene foran og bak).

En kortere akselavstand gir bilen en større manøvreringsevne mens en lengre akselavstand gir bilen bedre retningsstabilitet. Her vil imidlertid distribusjonen av masse og tregheten spille en stor rolle.