Akosombo kraftverk er et vannkraftverk som blir drevet av vann fra Akosombodemningen, som demmer opp elven Volta i nærheten av Akosombo i Ghana.

Byggingen av kraftverket var ferdig i 1965. Kraftverket fikk først installert fire generatorer med 588 megawatt (MW) kapasitet til sammen, og fikk i 1972 to ekstra generatorer med 324 MW kapasitet. Til sammen har kraftverket i dag dermed 912 MW kapasitet.

Kraften verket produserer går til flere land i regionen; hvor mye dette blir, avhenger naturlig nok av været som bestemmer vannmengden i magasinet. Ghana opplevde en energikrise i 1998 på grunn av lavt vannivå i magasinet til kraftverket.

Kraftverket blir drevet av det statseide selskapet Volta River Authority.

Kilder rediger