Air Battalion Royal Engineers

Air Battalion Royal Engineers (ABRE) var en forløper til Royal Flying Corps, som var forløper til Royal Air Force. Den var den første enheten i Storbritannias forsvar som tok i bruk fly.

Bataljonen ble opprettet i 1911 og sprang ut fra School of Ballooning som var blitt opprettet i 1888. Den besto av to kompanier og et hovedkvarter ved Farnborough flyplass. 1. kompani cokuserte på luftskip og ballonger mens 2. kompani var oppsatt med fly.

I oktober 1911 benyttet italienerne fly under den italiensk-tyrkiske krig i Libya. Denne utviklingen var bakgrunnen for at britiske forsvarsmyndigheter ønsket å etablere et eget flykorps og 12. april 1912 ble Royal Flying Corps opprettet.