Afrikander Bond

Afrikander Bond (afrikaans for «afrikander union») var et politisk parti i Kappkolonien. Det ble dannet gjennom unionen mellom Genootskap vir Regte Afrikaners («Samfunnet for ekte afrikandere») under lederskapet til Stephanus Jacobus du Toit og Zuidafrikaansche Boeren Beschermings VereenigingSørafrikansk boersk forsvarssamfunn»). Afrikander Bond ble grunnlagt av Jan Hendrik Hofmeyr i 1881. Det hadde som mål å fremme afrikandernes interesser fra Kapp til Limpopo.

Afrikander Bond
Stiftet1881
LandSør-Afrika
Opphørt1911

Selv om partiet ofte hadde flertall i parlamentet i Kapp, styrte det aldri direkte. Vanligvis dannet det koalisjoner med engelskspråklige politikere som Thomas Charles Scanlen, Cecil Rhodes og John X. Merriman. Etter at Unionen Sør-Afrika ble opprettet den 31. mai 1910, sluttet det å være et uavhengig parti og slo seg sammen med South African Party i unionens parlament.

I 1882 lyktes partiet i å få nederlandsk anerkjent som offisielt språk i Kappkolonien.