Aerofagi, medisinsk betegnelse på luftsluking. En som lider av aerofagi sluker større mengder luft, ofte på grunn av nervøsitet eller spenning. Dette kan gi økt tendens til raping.