Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co er et Oslo-basert advokatfirma.

Hestenes og Dramer
LandNorge
Nettstedhestenesdramer.no (no)

Firmaets sentrale arbeidsområde er alle typer saker som er knyttet til strafferett, fengslingssaker, saker om soningsforhold og erstatning for uberettiget strafforfølgning. Tre av firmaets partnere er faste forsvarere for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Firmaet ble grunnlagt av advokat Olav Hestenes i 1966. I 1989 ble firmaet utvidet med nye partnere og flere ansatte, og navnet ble endret til dagens. Senere har firmaet gradvis vokst, både i antall ansatte og fagområder.

Ansatte rediger

Blant firmaets ansatte har vært:

Eksterne lenker rediger