Adult Children of Alcoholics

Adult Children of Alcoholics («Voksne barn av alkoholikere»), forkortet ACA, er et anonymt fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. ACA-ere oppdager ofte at de har mange felles karaktertrekk som følge av hendelser og opplevelser som skjedde i barndommen, for eksempel ved at de blir alkoholikere selv, gifter seg med dem eller begge deler.

ACA er åpent for alle som ønsker å tilfriskne fra effektene av å ha vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. ACA opererer ikke med noen medlemslister og all deltakelse er frivillig.

ACA er et selvstendig 12-trinnsfellesskap som benytter arbeidsmetodikken til Anonyme alkoholikere (AA). ACA jobber med og etter «de tolv trinn og tolv tradisjoner», også dette etter mønster fra AA.

Kjernen i ACA er møtene. Under et møte er det fritt for alle deltakere å ta ordet, og ingen avbryter, kommenterer eller gir råd til det som blir sagt. Alle snakker ut fra seg selv, og deler på denne måten sine erfaringer, styrke og håp. Standard møtetid er en og en halv time.

I tillegg til møtene oppmuntres nye medlemmer til å jobbe med programmet gjennom de 12 trinn, som er basert på handling og grunnet i kjærlighet. Mange finner det nyttig å skaffe seg en sponsor som har den erfaringen man selv mangler når man skal gå i gang med å jobbe trinn. Telefonen kan også være et viktig bindeledd mellom møtene, så man kan snakke med andre ACA-ere.

ACA krever ingen kontingent, alle ACA-grupper er selvhjulpne gjennom egne frivillige bidrag.

Eksterne lenkerRediger