Adbusting

Adbusting er et engelsk lånord sammensatt av forstavelsen ad- («annonsering») og adverbet busting, («ta bort» eller «viske vekk»). Begrepet refererer til det å endre oppslag og eksisterende reklameplakater ved å fjerne eller legge til bokstaver.

Valgplakat for det tyske sosialdemokratiske parti (SPD) i 2005: Ordene: «Wir stehen für soziale Gerechtigkeit. Aber wofür stehen die anderen?» er endret til: «… sozialen Abbau. Aber dafür stehen die anderen auch!» Det vil si at originaltekstens «Vi står for sosial rettferdighet.» er gjort om til «… sosial degradering.» Vedrørede spørsmålet «Men hva står de andre for?» er det blitt slått fast at «Men det står de andre også for.»

Utsagnet «AP bygger landet» blir eksempelvis ved å endre b til sk noe ganske annet: «AP skygger landet».

Noen ganger vil virksomheten snarere omtales som hærverk enn som kunst, men det kan også gi vittige kommentarer om det gjøres med kløkt. Med mindre det dreier seg om personfokuserte valgkampplakater, hvor budskapet nettopp er partiets kandidat, er ikke målet nødvendigvis å henge ut noen, bare å endre påstander og velkjente slagord for å skape reaksjon, irritasjon eller refleksjon.

Se ogsåRediger