Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale

Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale (oversettelse av tittelen: Den Hellige Stols akter og dokumenter vedrørende annen verdenskrig), forkortet ADSS, er en elleve binds offentliggjøring av en samling av historiske dokumenter i Vatikanet. Det er i virkeligheten tolv fysiske bind, idet bind 3 måtte trykkes i to deler.[trenger referanse] Sammenstillingen ble foretatt av jesuitter, alle historikere, patrene Pierre Blet (Frankrike), Angelo Martini (Italia), Burkhart Schneider (Tyskland) og Robert Graham (USA), og ble initiert i 1964 av pave Paul VI, og offentliggjort mellom 1965 og 1981.

Denne publiseringen representerte et sjeldent unntak for den uskrevne vatikanske regel at det må gå 75 år etter en gitt paves død før arkivene fra vedkommendes pontifikat kan offentliggjøres.[trenger referanse] Denne fortidige offentliggjøring var utløst av den kontrovers og de beskyldninger som ble utløst av skuespillet Der Stellvertreter av Rolf Hochhuth i 1963.[trenger referanse]

Ingen av dokumentene – hvorav flesteparten er på italiensk – ble oversatt. De elleve bindene åpner med innføringer på fransk, der den aktuelle del beskrives oppsummerende. Ett av bindene er blitt oversatt til engelsk.

Fem av bindene befatter seg med annen verdenskrig i kronologisk rekkefølge. Fire bind behandler Den hellige stols humanitære aktiviteter perioden igjennom i kronologisk rekkefølge. Ett bind inneholder pave Pius XII bkorrespondanse med tyske biskoper før og unnder verdenskrigen, blant annet til biskop von Preysing. Det er også et bind som beskjeftiger seg med Polen og de baltiske stater.

LitteraturRediger

  • Pierre Blet: Papst Pius XII. und der Zweite Weltkrieg. Aus den Akten des Vatikans. Aus dem Französischen von Birgit Martens-Schöne, Schöningh, Paderborn 2000, ISBN 3-506-71903-3