Acetal er et molekyl med to oksygenatomer bundet til samme karbonatom med enkeltbinding. Tradisjonelt skilles det mellom ketal og acetal (mens ketal har to karbon-bundne R grupper, har acetal en karbon-bundet R gruppe som H-). I henhold til dagens terminologi klassifiserer ketaler som undergruppe av acetaler.

Genereisk strukturformel for acetal
Generell struktur for acetal

Plast kjent som acetal er en polyacetal.

Litteratur Rediger

  • Klein, David R. (2012). Organic Chemistry. Hoboken, N.J. John Wiley. ISBN 9780471756149. 
  • Bruice, Paula Yurkanis (2010). Essential Organic Chemistry (2 utg.). Boston. Prentice Hall. ISBN 9780321644169. 
  • McMurry, John; McMurry, Susan (2012). Organic Chemistry (8 utg.). Belmont, CA. Brooks/Cole. ISBN 0840054556. 
  • Chang, Raymond (2008). General chemistry : the essential concepts (5 utg.). Boston. McGraw-Hill. ISBN 9780071102261. 
  • Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth A. (2014). General chemistry : the essential concepts (7 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259060427.