Academia Carolina


Academia Carolina, Carolinska Academien, var et domkapittelhus fra middelalderen hvor det ble drevet undervisning ved Uppsala universitet. Bygningen ble revet i 1778, men «gjenoppstod» som Carolina Rediviva («den gjenoppståtte Carolina») i første halvdel av 1800-tallet.

Gravyr av Fredrik Akrel ur En beskrivning av Uppsala av J.B. Busser (1769)

Academia Carolina lå ved domkirken med fasaden mot Riddartorget, overfor den nåværende Värmlands nation og Juridicum, som fra 1708 hadde rommet datidens Akademiska sjukhuset.