Abstrakt (sammendrag)

kortfattet og presist resymé av innholdet i et forskningsdokument

Et abstrakt er et forkortet sammendrag av en teksts innhold. Abstraktet utgjør i seg selv en tekst. Hvis abstraktet publiseres særskilt, skal det være ledsaget av en bibliografisk referanse til teksten. Den internasjonale standard for utarbeidelse av abstrakter er ISO 214.

Abstrakter opptrer vanligvis som en del av vitenskapelige tidsskriftartikler. Særlige referattidsskrifter samler abstrakter innenfor et fagområde og publiserer dem i fagbibliografiske databaser, som er viktige verktøy for litteratursøkning. For eksempel i den viktige medisinske database MEDLINE.

Former for abstrakter

rediger

Man kan skjelne mellom manuelt utarbeidede og maskinelt utarbeidede referater. I begge tilfeller finnes forskjellige former.

Indikativt referat

rediger

Kort abstrakt beregnet til å gi et inntrykk av dokumentets innhold og omfang.

Informativt referat

rediger

Lengre abstrakt som gir leseren rimelig god kjennskap til hva dokumentet handler om og omfatter. Det informative referat skal være utformet slik at det med utbytte kan leses som erstatning for selve dokumentet. Altså du kan lese referat i stedet for selve dokumentet.

Strukturert referat

rediger

For eksempel strukturert i avsnitt med formål, metode, resultater og betydning (implikasjoner).

Litteratur

rediger
  • Lancaster, F. W. (2003). Indexing and Abstracting in Theory and Practice. 3. edition. London: Facet Publishing.
  • Manzer, B. M. (1977). The Abstract Journal, 1790-1920. Origin, Development and Diffusion. Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press.

Eksterne lenker

rediger
  • Abstracts. In: Core Concepts in Library and Information Science.