Aalesunds handels- og søfartstidende

norsk konservativ avis

Aalesunds Handels- og Søfartstidende var en avis som utkom i Ålesund mellom 1856 og 1904, i årene 1872 til 1876 under navnet Aalesunds Tidende. Den var den første avisen som ble utgitt i byen. Politisk var Aalesunds Handels- og Søfartstidende konservativ.