API-tyngde

(Omdirigert fra «API tyngde»)

API-tyngde (engelsk: American Petroleum Institute gravity) er en dimensjonsløs måleenhet som viser tettheten til en væske sammenliknet med tettheten av vann. Enheten benyttes ofte i oljeindustrien, og gis ofte i grader API.

der SG er spesifikk vekt:

Den spesifikke vekten av petroleum kan beregnes basert på API-tyngden:

En tungolje med spesifikk tetthet på 1,0 (vann ved 20 °C) har en API på


Klassifisering av råolje rediger

Råolje blir klassifisert som lett, midlere eller tung, basert på målt API-tyngde.

Lett råolje har API-vekt høyere enn 31,1 °API.

Midlere råolje har API-vekt mellom 22,3 °API og 31,1 °API.

Tung råolje har API-vekt under 22,3 °API.

Råolje med lavere API-vekt enn 10 °API blir kalt ekstra tung olje eller asfalt. Asfalt synker i ferskvann, mens olje flyter.

Asfalten som blir utvunnet fra oljesand i Canada har en API-vekt på omkring 8 °API. Det blir 'oppgradert' til API-vekt mellom 31 °API og 33 °API. Den oppgraderte råoljen kalles syntetisk råolje.

Olje med API-vekt mellom 40 og 45 oppnår de høyeste prisene. Over 45 °API er molekylkjedene kortere og av mindre verdi for raffineriene.