ANSI-SPARC

Arkitekturskjema

ANSI-SPARC-arkitekturen for databasesystemer ble gitt ut i 1975 av ANSI. Skiller mellom 3 nivåer:

  • Eksternt nivå: Dette er nivået som programmet eller spørrespråket ser databasen. Kan sammenlignes med views/utsnitt i SQL.
  • Begrepsmessig nivå: Dette er en felles beskrivelse av dataene som er lagret i DB.
  • Internt nivå: Dette er en felles fysisk beskrivelse av dataene. For eksempel Lagringsformater og indekser.

Ved praktisk bruk av ANSI-SPARC arkitekturen vil det fungere slik at brukerne kan se de lagrede dataene på ulike måter. En brukergruppe kan for eksempel se summeringen av tall, mens en annen gruppe ser rådataene direkte.

Et annet begrep i forbindelse med ANSI-SPARC er datauavhengighet. Dataene bruk skal være uavhengig av hvordan de lagres. Det skal ikke være nødvendig å endre på den ytre strukturen bare fordi man har gjort interne endringer.