AKA

Wikimedia-pekerside

A.k.a eller aka er en engelsk forkortelse for also known as, som på norsk kan oversettes til «også kjent som». Begrepet aka brukes av og til i stedet for alias, som betyr det samme. Forfattere og blant annet mange bidragsytere til Wikipedia bruker pseudonym. Man kan da presentere seg med: Vanlig Navn AKA: pseudonym eller: Vanlig Navn alias: pseudonym.

Uttrykket aka stammer trolig fra politikretser i USA, hvor behovet for hurtigkoder har gitt mange slike forkortelser. Mange svindlere opererer med mange navn og ID-papirer, og det skal skrives mange dokumenter om dem.[bør utdypes]

Se også

rediger
Autoritetsdata