Aegis Combat System

(Omdirigert fra AEGIS (kampsystem))

Aegis Combat System (ACS) er et amerikansk kampsystem til bruk på krigsskip. Systemet var det første som kunne håndtere luft-, overflate- og undervannstrusler. Det består av datamaskiner, sensorer og våpensystemer for å oppdage, følge og ødelegge fiendtlige missiler, fly, skip og undervannsbåter. AN/SPY-1 radaren er hovedelementet i systemet. Radaren kan finne og følge over 100 mål samtidig. Den kan også styre missiler.

USS «Ticonderoga» (CG-47) var det første skipet i tjeneste med AEGIS-systemet

Systemet er i tatt i bruk i flere land utenom USA som Australia, Japan, Norge, Spania og Sør-Korea. I Norge er det Fridtjof Nansen-klassen fregatter som bruker AEGIS.

AEGIS ble utviklet etter som den amerikanske marinen erstattet sine kanoner med missiler på skip fra 1950-tallet og framover. De innså at andre land også gikk over til missiler, og tok fram Advanced Surface Missile System, som senere fikk navnetl AEGIS. Det første prøveinstallasjonen var ombord i USS «Norton Sound» i 1973.