A.C. Houens legat var et legat som utdelte midler til norske kunstnere. Legatet ble innstiftet av den norske forretningsmannen og mesénen Anton Christian Houen. Det hersker en viss uklarhet om noen av tildelingene knyttet til dette fondet, blant annet om hvorvidt maleren Astri Welhaven Heiberg mottok Houens legat i 1920-årene.

Legatet ble opprettet i 1885[1] under navnet «A.C. Houens Legat for norske Kunstnere og Videnskabsmænd». Det var en utvidet fortsettelse av «De norske Kunstneres Reise- og Uddannelses-Fond», som ble opprettet av Anton Christian Houen i 1878.[2]

Legatets statutter utelukket ikke gjentatte tildelinger til samme kunstner; Ragnvald Hjerlow, Harald Dal og Arne Lofthus er blant kunstnere som har mottatt legatet flere ganger. Legatet utdelte stipender etter søknad, som kunne være vedlagt anbefalinger fra andre kunstnere. Da musikeren og komponisten Eyvind Alnæs søkte om stipend i 1892, var søknaden hans blant annet vedlagt en anbefaling fra Edvard Grieg der det blant annet stod:

Hr. Alnæs har vist mig nogle af ham komponerede Sange, der viser et så afgjort Talent ... Jeg anbefaler ham derfor på det Varmeste til enhver offentlig Understøttelse, hvormed dette Formål kan fremmes.

Alnæs fikk innvilget søknaden, og anvendte legatet til å dra til Leipzig for videre studier.[4]

Legatet ble mot slutten av 1900-tallet slått sammen med Conrad Mohrs legat og heter i dag (per 2017) Houens og Mohrs legat for kunstnere.[5]

Mottagere (utvalg) rediger

Referanser rediger

  1. ^ Årstall fra Nicolaysen (1894), s. 753. Det stemmer ikke med opplysningene på Kulturradet.no. Kulturrådet er kontaktet med spørsmål om saken
  2. ^ Nicolaysen (1894), s. 753
  3. ^ http://nbl.snl.no/Eyvind_Alnæs
  4. ^ om legat og reise i NBL.no
  5. ^ Kulturrådets informasjon om Houens og Mohrs legat Arkivert 2. februar 2017 hos Wayback Machine.
  6. ^ Finne, Gabriel (1993). I afgrunden. Oslo: Spartacus. ISBN 8243000259. 
  7. ^ Gurvin, Olav (1949). Musikkleksikon. Oslo: Dreyer. 
  8. ^ Stenstadvold, Håkon (1946). Idekamp og stilskifte i norsk malerkunst: 1900-1919. Oslo: Brun. 

Litteratur rediger