Åpne hovedmenyen

8-punktsavtalen 2006

Åtte-punktsavtalen ble inngått mellom NKP (Maobadi) og Nepals regjering den 16. juni 2006, og skal legge grunnlaget for omfattende restrukturering av det nepalske samfunnet og en endelig fredsslutning i borgerkrigen som har pågått siden 1996.

Avtaleteksten gjengitt nedenfor er oversatt fra den engelske avtaleteksten slik den ble gjengitt i Nepalnews 16. juni 2006. Highlights of the eight-point agreement

Høydepunkter fra åtte-punktsavtalenRediger

Høydepunkter fra åtte-punktsavtalen signert av topplederne i den regjerende sjupartialliansen (SPA) og NKP (maoistene), etter nær sju timer forhandlinger i Kathmandu på fredag, gjengis nedenfor:

1) Å følge 12-punktsavtalen mellom sjupartialliansen og NKP (maoistene) og å følge 25-punkts "code of conduct" signert av Nepals regjering og NKP (maoistene) med ærlighet og fasthet.

2) Ved å uttrykke lojalitet til demokratiske normer og verdier inkludert konkurransebasert flerparti regjeringssystem, sivile friheter, fundamentale rettigheter, pressefrihet og "rule of law", igangsette aktiviteter på en fredelig måte.

3) Å be De forente nasjoner om hjelp til å håndtere våpen og væpnet personell på begge sider og å overse dette slik at valg til Grunnlovsforsamling kan foregå på en fri og rettferdig måte.

4) Å danne en overgangsgrunnlov, å danne en overgangsregjering ifølge denne, å annonsere en dato for valg til den grunnlovgivende forsamlingen, å oppløse parlamentet på grunnlag av konsensus og etter å ha laget alternative ordninger, og å oppløse "folkeregjeringene" dannet av NKP (Maoistene) på grunnlag av 12-punktsforståelsen mellom SPA og KPN (Maoistene), intensjonene i innledningen til Våpenhvilens "code of conduct" og gjennom å garantere folkets rettigheter oppnådd gjennom folkebevegelsen i 1990 og den nylige historiske folkebevegelsen.

5) Å ta avgjørelser på grunnlag av konsensus når det gjelder saker av nasjonal viktighet som kan ha langtrekkende konsekvenser.

6) Å garantere de fudamentale rettighetene til det Nepalske folket til å ta del i den grunnlovsgivende prosessen og i valg til grunnlovsigvende forsamlingen i et miljø som er fritt for frykt, trakassering og vold og invitere internasjonale observatører til å overse valgene til grunnlovsgivende forsamling etter behov.

7) Å omdanne våpenhvilen mellom regjeringen av Nepal og NKP (maoistene) til en permanent fred og å løse problemene gjennom en framforhandlet avtale gjennom en framtidsrettet restrukturering av staten og på den måten ta tak i problemene som er knyttet til klasse, etnisitet, regionalisme og kjønn, og gjennom å plassere demokrati, fred, fremskritt, framtidsrettet bevegelse og uavhengighet, verdighet og selvbestemmelse for nasjonen i sentrum.

8) Forhandlingslagene fra Regjeringene og maoistene er blitt pålagt å oppnå alle de ovenforstående oppgavene umiddelbart.

Signert av de øverste ledere for SPA og Prachanda, leder av NKP (Maobadi) etter det første toppmøtet mellom de to sidene i Statsministerens offisielle bolig, Baluwatar i Kathmandu på fredag 16. juni 2006.