76 (tall)

tall

76 (syttiseks, også skrevet seksogsyttiriksmål) er det naturlige tallet som kommer etter 75 og kommer før 77 .

76
Kardinaltallsyttiseks / seksogsytti
Ordenstallsyttisjette / seksogsyttiende
Faktorisert
Divisorer1, 2, 4, 19, 38, 76
Romertall LXXVI
Binærtall1001100
Oktaltall114
Heksadesimaltall4C
Se også årstallet 76

76 er et partall.

76 er atomnummeret til osmium.

76 er LXXVI i romertall.