46 (tall)

tall

46 (førtiseks, også skrevet seksogførtiriksmål) er det naturlige tallet som kommer etter 45 og kommer før 47.

46
Kardinaltallførtiseks / seksogførti
Ordenstallførtisjette / seksogførtiende
Faktorisert
Divisorer1, 2, 23, 46
Romertall XLVI
Binærtall101110
Oktaltall56
Heksadesimaltall2E
Se også årstallet 46