16 (tall)

tall

16 (seksten) er det naturlige tallet som kommer etter 15 og kommer før 17. Et tallsystem med 16 som grunntall kalles heksadesimalt. Det brukes mye i dataprogrammering.

16
Kardinaltallseksten
Ordenstallsekstende
Faktorisert
Divisorer1, 2, 4, 8, 16
Romertall XVI
Binærtall10000
Oktaltall20
Heksadesimaltall10
Se også årstallet 16