14 (fjorten) er det naturlige tallet som kommer etter 13 og før 15.

14
Kardinaltallfjorten
Ordenstallfjortende
Faktorisert
Divisorer1, 2, 7, 14
Romertall XIV
Binærtall1110
Oktaltall16
Heksadesimaltalle
Se også årstallet 14