ǀXam, eller ǀXam Kaǃkʼe, er et utdødd khoisanspråk fra Sør-Afrika, som er en del av tuuspråkgruppen. Språket er nært beslektet med Nǀu, som fortsatt tales av et fåtall personer.