Żydokomuna

Żydokomuna (polsk nyord for «jødisk kommunisme») var en propagandabetegnelse brukt av enkelte i Polen om

  • venstreorienterte partier hvor flertallet i styret bestod angivelig eller faktisk av jøder
  • kommunister og sosialister av jødisk avstamning

Betegnelsen skulle uttrykke det syn at jødene var ansvarlige for kommunismen eller støttet den i vesentlig høyere grad enn den polske befolkningen, og forstørret jødenes deltagelse og betydning i den kommunistiske bevegelse. Jakub Berman, Mendel Kossoj (Wacław Komar) , Anatol Fejgin, Natan Grinszpan-Kikiel (Roman Romkowski)...