Þórshafnarhreppur

Þórshafnarhreppur er en tidligere kommune (sveitarfélag) i regionen Norðurland eystraIsland, med 417 innbyggere ved utgangen av 2005. I 2006 ble den til Langanesbyggð sammen med Skeggjastaðahreppur.