De øvre luftveier er en serie med organer og biologiske kanaler (passasjer) som transporterer luft (oksygen) ned til lungene hos landlevende virveldyr. Organene omfatter nesen med nesehulen og nesegangene, munnhulen, svelget og strupehodet (som markere skillet til de nedre luftveier).

Øvre luftveier
FMA45661

Se også rediger