Østfold vernepleierhøgskole

Østfold vernepleierhøgskole var en høgskole for utdanning av vernepleiere. Skolen ble opprettet i Fredrikstad i 1980, og gikk inn i etableringen av Høgskolen i Østfold i 1994.

Erling Loraas var rektor i hele den perioden skolen var en selvstendig enhet.