Østfold sykepleierskole

Østfold sykepleierhøgskole var en skole for sykepleiere som ble opprettet i 1955 i Welhavens gate nær Sentralsykehuset i Fredrikstad. Skolen hadde tilhold der frem til 1977 da et større skolebygg ble reist på Guldbergsiden i Rektor Østbyes gate 2 etter tegning av arkitektfirmaet Arntzen og Solheim. Skolen fikk status som høgskole i 1981. Staten overtok sykepleierhøgskolene fra 1986. Skolen flyttet til Værste i 1994.

Sykepleierutdanningen har et opptak på 150 studenter. Praksisstudiene i utdanningen som tilsammen utgjør 1 år, er lagt til hele Østfold fylke hvor alle fylkets kommuner og 5 sykehus er aktuelle praksisfelt. Etter gjennomført og bestått utdanning får studentene etter søknad tittelen offentlig godkjent sykepleier.

Sykepleierutdanningen i Østfold var 50 år i 2005, og forbindelse med jubileet skrev dramatiker Thor Rummelhoff et skuespill Østfold sykepleierskole. Stykket følger en sykepleierelev, en oppdiktet kvinne, gjennom tre faser; i 1955 da Østfold Sykepleierskole ledet undervisningen 26. september og hun tilhører hun det første kullet. I 1977 er hun midt i livet. Skolen er flyttet over jernbanelinjen til et nybygg. I 2005 er hun blitt pensjonist.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Dramatisk sykepleie, Fredrikstad Blad, 22. mars 2005