Øst-Finnmarks grunnfjellsområde

Øst-Finnmarks grunnfjellsområde er et geologisk felt i Sør-Varanger med prekambriske gneiser.

Området består av tre svært ulike bergartsgrupper: Nederst Jarfjord-gruppen som er over 2800 millioner år gammel, over denne følger Bjørnevann-gruppen og øverst Petsamo-supergruppen.