Ønsketenkning

tankefeil

Ønsketenkning er en tankefeil som er et spesialtifelle av appell til følelser, der man tror eller ikke tror noe fordi man ønsker at det var sant, eller ville like det hvis det var sant. Dette er en vanlig måte å overtale seg selv på. Som tankefeil er det et spesialtilfelle av appell til konsekvens.

Logisk formRediger

X ønsker å tro at P, derfor er P sann.

X ønsker å ikke tro at P, derfor er P usann.

Feilen ved det er at hva en ønsker å tro eller ikke ønsker å tro, er en irrelevant grunn til å tro at noe er sant eller usant.

EksemplerRediger

Jeg ønsker å tro at døden ikke er slutten på alt.
Derfor er ikke døden slutten på alt.

Se ogsåRediger

Avledningsmanøver