Økonomisk kartverk

Økonomisk kartverk er en kartserie for planlegging og ressursforvalting i målestokk 1:5 000 (delvis 1:10 000). Omfatter i utgangspunktet areal under skoggrensa med verdi for jord- og skogbruk.[1]

Arbeidet med økonomisk kartverk startet etter et Stortingsvedtak i 1964 om et nasjonalt program for økonomisk kartlegging, og dette resulterte i at ca. halvparten av landet er kartlagt med detaljerte opplysninger om bebyggelse, infrastruktur, eiendomsforhold, og natur og landskap. Økonomisk kartverk danner grunnlaget for felles kartdabase (FKB), og også for eiendomskartet i Matrikkelen.

ReferanserRediger

  1. ^ Fra St.meld. nr. 30 (2002–2003) «Norge digitalt».

Eksterne lenkerRediger

Økonomisk kartverk fyller 50 år - kartverket.no