Ødegaardens Bilruter

Ødegaardens Bilruter AS (ØBR) er et av landets eldste rutebilselskaper. 6. september 1909 ble Bamle Automobil-Aktieselskab stiftet. Dette er forløperen til det som skulle bli Ødegaardens Bilruter etter noen år. Selskapet hadde kontoradresse på Ødegårdens verk i Bamble.

Dette selskapet gikk konkurs i 1912. Kjøpmann S.J. Thorsdal kjøpte bilen og overtok ruta. Simon Ødegaarden drev konkurrerende rute, men sluttet seg til Thorsdal. Flere gikk inn i selskapet, men selskapet ble oppløst. I 1935 overtok Simon Ødegaarden driften alene.

Ødegaarden fikk satt i gang bygging av anlegg for selskapet på Nylende i 1939. Etter 1950 ble bygging igangsatt i Kragerø og Vold. Selskapet hadde nå 12 busser, 2 lastebiler og 8 andre vogner. Anlegget på Nylende ble igjen utvidet på slutten av 1970-tallet.

Omfanget av ØBRs virksomhet kan beskrives med statistikk fra 1978. Da hadde selskapet 50 ansatte, 31 busser, 11 lastebiler, 5 tilhengere og et annet kjøretøy[1].

På 1970-tallet satset ØBR på mange aktiviteter utenom rutekjøring. Selskapet kom med i godskjøring for Linjegods da dette selskapet ble dannet i 1973. Selskapet ble med i godskjøring på Østlandet og til kontinentet. ØBR ble også med som aksjonær i Tele-Tur som ble opprettet i 1976.

15. desember 1993 ble 85 prosent av aksjene i ØBR overtatt av Norges Statsbaner. Selskapet ble etter hvert integrert i NSB Biltrafikk og ble i 1997 fusjonert med BO-bussene og videreført som Grenland Buss, som 10. februar 2000 endret navn til Nettbuss Grenland. I 2001 ble Nettbuss Grenland fusjonert inn i Nettbuss Sør.

LitteraturRediger

  • Arntzen, Finn Arild (1994). Fra Bamle Automobil-Aktieselskab til Ødegaardens Bilruter a.s. 1909–1994. Ødegaardens Bilruter. 
  • Halvorsen, A. C., & Johnsen, S. (2000). Fra hestedrosje til busstrafikk : reiser gjennom 90 år : et lite streiftog med små glimt fra andre rutebilselskaper i og til dels utenfor Telemark. Porsgrunn: s.n.
  • Johannessen, O. (1979). Norges rutebileierforbund, avdeling Telemark 50 år 18. jan. 1929 - 18. jan. 1979. Norges rutebileierforbund, Avdeling Telemark.

ReferanserRediger

  1. ^ 50 år for fremgang : beretningsåret 1978-79 jubileumsberetning 1929-1979. (1979). Oslo: NRF.