ØB-gården var navnet på bygningen avisen Østlandets Blad tidligere var lokalisert i. ØB-gården lå i Idrettsveien i Ski i Nordre Follo. ØB-gården ble innviet i 1967. Østlandets Blad disponerte det meste av arealet i ØB-gården. 3. etasje ble i flere år leiet ut til Sorenskriveren i Ski. På gateplan ut mot Idrettsveien var det i flere år blant annet et reisebyrå.

Østlandets Blad innviet de utvidede lokalene i 1979. Den nye delen bestod blant annet av nytt rotasjonstrykkeri, kantine og et annet mindre trykkeri. Et atrium var også en del av denne utvidelsen.

På begynnelsen av 1990-tallet ble bygget utvidet med glassoverbygd atrium. Det ble også påbygget en etasje til i delen av bygningen som vender mot Torgveien. Denne nye etasjen ble benyttet av journalistene.

På 2000-tallet ble rotasjonspressen i ØB-gården stengt da avisen ble trykket i et sentralt trykkeri i Vestfold. I forbindelse med bygging av nye leiligheter øst for ØB-gården, ble hallen der trykkeriet tidligere var lokalisert, ombygd til garasjer for de nye leilighetene.

I september 2011 flyttet Østlandets Blad ut av ØB-gården, til fordel for nyere lokaler i Jernbaneveien i Ski sentrum.

ØB-gården ble revet i august 2020, for å gjøre plass til det nye leilighetskomplekset Giljehagen.

Autoritetsdata