Æring er den minste av de vanlige robåtstørrelsene, 4 – 4,5 m lang. Ordet kommer av at båtstørrelsen har kun ett par årer. Det er to størrelser æringer. Den ene har kun to band, og derfor kun ett rom, mens den andre har 3 band som en færing, men det bakre rommet er bare ca. 50 cm langt. Et lite barn kan ro her med ganske små årer, for eksempel 2 m lange, i årefester som står litt lengre fremme mot toften enn vanlig, for eksempel 25 cm.

Det er mulig æringene er kommet til i løpet av de siste ca. 50 år, fordi behovet for robåter gikk mot mindre båter.

Autoritetsdata