Æresretten i Norsk Presseforbund

«Æresretten i Norsk Presseforbund» var en privat komité som ble opprettet sommeren 1945 av Norsk Presseforbund for å vurdere enkeltpersoners medlemskap i foreningen i lys av deres virksomhet under andre verdenskrig. Til tross for bruken av begrepet «æresrett» (som også var navnet på politiske domstoler i nazitidens Tyskland), hadde ikke denne aktiviteten noe med rettsvesenet å gjøre og var et rent privat foretagende uten noen rettskraft.

Komitéen bestod av tre medlemmer, Finn Nygaard, Andreas Støylen og Herman Smitt Ingebretsen.

Den siste innstillingen kom i februar 1949. Æresretten hadde da behandlet tilsammen 118 saker og avgitt 43 innstillinger. 33 ble kritisert av komiteen for angivelig å ha vist «unasjonal holdning». 20 personers medlemskap i foreningen ble suspendert i mellom ett og tre år. En ble ekskludert fra foreningen.

Tvilstilfeller var det nok av.[trenger referanse] Noen var blitt NS-medlemmer for å berge arbeidsplassen, noe som særlig gjaldt de ansatte i NTB.

Litteratur rediger

  • R. Ottosen: Fra fjærpenn til Internett, Oslo 1996.
  • R. W. Erichsen: For ytringsfrihet under ansvar, 1960.
  • G. Hjeltnes: Avisoppgjøret etter 1945, 1990.
Autoritetsdata