Ålkistan

Ålkistan er området der Brunnsviken møter Värtan, og også navnet på kanalen mellom Brunnsviken og Stora Värtan i Stockholms län.

Namnet skal komme av at det fantes en fangstanordning, en åleruse, i bekken fra Brunnsviken.

Kanalen avgrenser Bergshamra i Solna kommune i nord og Norra Djurgården i Stockholm i sør. Den ble sprengt ut i 1863 og åpnet for trafikk i 1865. Kanalen ble anlagt på grunn av den dårlige vannkvaliteten i Brunnsviken pga. avløp og avfall fra byen.

Like ved Ålkistan finnes det et større boligområde med bl.a. et aldershjem og et lite sentrum. Dette området kalles Sfären.