Åpne hovedmenyen

Ålesunds Seilforening er den største seilforeningen mellom Trondheim, og Bergen, og blant de største spesial-idrettslagene i regionen, med omlag 500 medlemmer (2019).

HistorieRediger

Ålesunds Seilforening ble stiftet 12. oktober 1927. På stiftelsesmøtet ble 45 medlemmer registrert. Den første kappseilas ble arrangert i august 1928, nesten på dagen 30 år etter den store bruksbåtregattaen i forbindelse med byens 50 års jubileum i 1898.

Den opprinnelige flåten bestod av 8 høyst ulike seilbåter, og man konkurrerte på respitt etter NL-regelen. Regattabana var på Valderhaugfjorden og start og innkomst var lagt til Verpingsvikneset og siden til Skansekaia.

Den første milepæl ble passert 31. mai 1931 da Seilerhytta på Gåsholmen ble innviet. Den neste kom allerede året etter da ÅS for første gang stod som arrangør av Nordenfjeldske Seileruke med deltakelse fra seilforeningene i Molde, Kristiansund, Trondheim og Bergen.   De første moderne klassebåtene kom til Ålesund i 1932 med 6 m R, ”Skarv”. Drakeklassen ble etablert i 1935 og Oslojolla kom i 1938. Under krigen lå all seilsport nede. Seilerhytta ble avstengt, og alt inventar fraktet til byen. Flere seilbåter ble konfiskert av tyskerne.

Regattavirksomheten kom i gang igjen i 1946. Serieseilaser ble innført, og man tok etter hvert også Borgundfjorden i bruk som regattabane. Grimstadjolla ble introdusert som ny rekrutteringsklasse i 1948. Oslojolla forsvant som landstedsbåt eller ble solgt ut av foreningen. Det samme skjedde med de gamle NL-båtene fra foreningens første år. I 1952 ble de 4 første 12,5 innkjøpt.

De neste 20 åra bestod foreningens regattaflåte av 4 klasser: 6 mR, Drake, 12,5 kvm og Grimstadjolle. I tillegg kom A-jolla i 1962 som rekrutteringsbåt for de aller yngste. Disse båtklassene var også representert i de andre byene nordenfjells, og i hele perioden var det flittig samkvem med seilforeningene i Molde, Kristiansund og Trondheim. År om annet var det også enkelte råskinn som tok turen rundt Stad for å delta i Bergen Seilforenings Godøysund-uke. Nørvevikens Båthavnforening ble etablert i 1956. I 1962 ble denne slått sammen med ÅS og byens seilbåter hadde endelig fått en egen havn. Foreningen bygde naust på Gåsholmen i 1956, og problemet med vinteropplag var langt på vei løst. Det sportslige høydepunktet i denne epoken var gjennomføringen av Seileruka i 1967. Da feiret ÅS sitt 40 års jubileum med den største regatta som hadde vært avholdt nordenfjells. Nesten 100 båter i 11 klasser med seilere fra 8 foreninger deltok. I tillegg ble det også arrangert Bypokalseilas i drakeklassen og NM i 12,5 kvm og grimstadjolle.

Plastalderen kom til Ålesund omkring 1970. I rask rekkefølge ble følgende nye klasser etablert: OK-jolle, yngling, soling, optimistjolle, tur/hav og europajolle. De første turseilerne var av høyst ulik størrelse, og når eierne også ville kappseile, måtte regattaseiling på respitt innføres på nytt. Innføring av nye klasser fikk konsekvenser for de gamle. 6 m R og grimstadjolle forsvant, og drake og 12,5 kvm fikk en midlertidig nedgang. Ikke alle av de nye klassene klarte seg på sikt. Foruten tur/hav var det bare optimist og europa som fikk varig betydning i ÅS. Med de nye jolleklassene kunne også seilerne delta på nasjonalt nivå. Ja, enkelte klarte til og med å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.

Omkring 1980 startet utbyggingsarbeidet i båthavna i Nørvevika. I løpet av 25 år blir havna utvidet med ca 200 båtplasser til dagens 283. ”Stabburet” som klubblokale var ferdig i 1981. Etter hvert er havna forsynt med ulike fasiliteter som på 50 år har forandret Nørvevika fra en primitiv fortøyningsplass til ei moderne båthavn. På 1990-tallet startet en omfattende renovering av Seilerhytta og utvikling av Gåsholmen. Gjennom en enorm dugnadsinnsats de siste 25 åra har Gåsholmen blitt tilgjengelig for både medlemmer og allmennheten på en helt annen måte enn tidligere.

På slutten av 1980-tallet fikk de tradisjonelle båtklassene drake og 12,5 kvm en bemerkelsesverdig renessanse. Aktiviteten i klassene var stor, og antall aktive båter vokser sterkt. I 1990 oppnår begge klasser NM-status etter å ha gjennomført klassemesterskap med mer enn 20 deltakende båter. Samme året arrangerer ÅS nordisk mesterskap i drakeklassen. Årlig deltar drakeseilere fra ÅS i internasjonale regattaer i Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Skottland. Høydepunktet er EM på Valderhaugfjorden i 1995. Det eneste internasjonale mesterskap avholdt i Møre og Romsdal uansett sportsgren. Drakeklassen mistet dessverre fotfestet på slutten av 1990-tallet, mens 12,5 kvm Krysser har beholdt posisjonen som den største entypeklassen, der NM-arrangementet alternerer mellom Ålesund og Risør annethvert år, med NM i 2005 i Ålesund som det største i moderne tid med 36 deltakende båter.

Nasjonale og Internasjonale mesterskap i ÅlesundRediger

NM for følgende klasser 12,5 kvm (1967-2019), OK-jolle (1974), Soling (1978), Europajolle (1979), Drake (1991-1996), 2.4mR (2010 - 2018)

Nordisk Mesterskap Drake (1991), Europamesterskap, Drake, (1995), Verdensmesterskap 2.4mR (2011) Nordisk Mesterskap, 2.4mR (2015)