Åbygda

bygd i Bindal kommune

Koordinater: 65°2′56,285″N 12°30′18,058″Ø Åbygda er ei bygd i Bindal kommune ca. 18 km fra kommunesenteret Terråk med om lag 100 innbyggere lengst sør i Nordland fylke på grensen til Nord-Trøndelag fylke. Hovednæringene er jordbruk og skogbruk. Turisme, som fiske i Åelva som er en del av Åbjøravassdraget (renner fra Åbjørvatnet) samt utleie av små og storviltjakt gir mange bønder gode ekstrainntekter.

Fotografi av Åbygda, tatt fra Skarstadfjellet

Sportsfisket i elva har foregått siden 1890-tallet da britiske turister ferierte i bygda. De britiske turistene satte en del spor etter seg i bygda i form av bygninger etc. Stiftelsen av idrettslaget i 1929 kom som et resultat av en engelsk turists store sportsinteresse. Han arrangerte idrettsstevner i bygda om sommeren, og fristet med pengepremier der førstepremien kunne være det dobbelte av dagslønna eller mer. Premiene betalte han av egen lomme. På folkemunne var han bare kjent som Kaptein Rawson. Han var kaptein i Royal Navy og het Henry Christopher Shaw Rawson. Han var sønn av den britiske admiralen Harry Rawson.

Åbygda er kjent for lange båtbyggertradisjoner med hovedvekt på Bindalsfæringen, en type Nordlandsbåt tilbake til vikingtiden. Åbygda er også som Otto Sverdrups fødested, nærmere bestemt på Horstad gård. En byste av han i bronse, utført av billedhuggeren Per Ung, står utenfor Bindal rådhus på Terråk.

Bygda hadde i sin tid både butikk og postkontor med postnummer 8942. Butikken ble lagt ned på 1960-tallet etter en større brann. Åbygda har siden 1895 hatt egen skole, som de siste årene har vært en såkalt friskole. Det ble bestemt å legge ned skolen fra høsten 2008 etter 113 års drift grunnet sviktende elevtall. I 1955 stod kirkegården klar til bruk. Frem til da hadde man gravlagt alle på kirkegården ved Vassås kirke.

Fylkesvei 1 (Nordland) (FV 1) starter på Terråk og går via Helstad til Fuglstad i Åbygda. Veien fikk i 2001 fast veidekke (asfalt) helt opp til Fuglstad.

Bindalstromma, en av Norges best bevarte samiske runebommer, kommer herfra.

Kjente åbygdingerRediger

Andre kjenteRediger

  • Edward A. Wilson (1872 – 1912), engelsk botaniker, lege og polfarer som av helsemessige årsaker tilbrakte noen somre på Horstad gård (1898 – 1901).
  • Fred. Olsen (f. 1929), skipsreder og nåværende eier av Horstad gård. Det var hans far Thomas Olsen som kjøpte gården i 1959.


Lag og foreningerRediger

  • Åbygda ungdomslag (Å.U.L.) stiftet 26. februar 1905
  • Åbygda idrettslag (Å.I.L.) stiftet 1929
  • Åbygda bondelag
  • Åa bygdeservice BA stiftet 20. april 2004
  • Åelva elveierlag
  • Koriåa, sangkor stiftet 1987/88