Statens Beskyttelsesorgan (ungarsk: Államvédelmi Hatóság eller ÁVH) var det kommunistiske hemmelige politiet i Ungarn fra 1945 til 1956. Det ble opprettet etter mønster av og som et vedheng til Sovjetunionens hemmelige politi, men fikk snart et rykte for utpreget brutalitet etter utrenskningene som startet i 1948, økte i 1949 og endte i 1953. Det stod bak omfattende brudd på menneskerettighetene, deriblant tortur og drap.

Det tidligere hovedkvarteret til ÁVH i Budapest. Det lå i det som kommunistene da kalte Stalin-alléen og som nå heter Andrássy-alléen, og er idag sete for museet Terrorens hus

I 1953 døde Stalin og Imre Nagy (en moderat reformist) ble utnenvt til statsminister i Ungarn. Under Nagys første regjering fra 1953 til 1955 ble ÁVHs makt gradvis begrenset. Som følge av avstaliniseringen kom det ikke til en gjenopprettelse av Államvédelmi Hatóság som en egen organisasjon, men kommunistene kom likevel også senere til å benytte seg av agenter i kampen mot påståtte fiender av kommunismen.

Organisasjonen ble opprettet under navnet Politikai Rendészeti Osztály (PRO), men skiftet navn til Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) året etter. I 1948 fikk organisasjonen navnet Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága (ÁVH). ÁVHs mest sentrale lederskikkelse var Gábor Péter.