For den amerikanske valutaen, se Amerikansk dollar. For den amerikanske filmen fra 1971, se Kuppet eller: Dollar på tynn is.

$, dollar- eller pesotegnet, er en typografisk forkortelse for pengeenhetene dollar og peso. Symbolet finnes i varianter med både én og to streker. Denne forskjellen er blitt mindre tydelig etter at det ble vanlig med datamaskiner, siden de fleste tastaturer bare har den ene varianten tilgjengelig.